Stichting Welzijn & Maatschappelijke Ondersteuning

Home

Stuw is een organisatie voor welzijn en maatschappelijke ondersteuning. We werken in drie gemeenten aan de versterking van de lokale gemeenschap en leveren diensten op het terrein van welzijn en zorg. Samen met vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties, en met andere zorg- en welzijnsorganisaties werken wij aan de ondersteuning van individuele mensen, maar ook aan organisaties en vrijwilligersgroepen. De gemeente Overbetuwe is onze grootste opdrachtgever maar we werken ook in Groesbeek en West Maas en Waal.

Met ingang van 1 oktober 2014 is de bestuurlijke fusie tussen Stuw en Stichting Welzijn Groesbeek een feit en is een intensieve samenwerking gestart!
Er is één Raad van Toezicht en één directeur/bestuurder voor beide organisaties benoemd. Door deze bestuurlijke fusie kunnen beide stichtingen efficienter werken en de komende jaren zal er toegewerkt worden naar een volledige fusie.
Uiteindelijk vormen beide stichtingen samen één grote organisatie waar de bewoners van Overbetuwe, Millingen a/d Rijn, West Maas en Waal, Heumen en Groesbeek terecht kunnen. Hoewel beide stichtingen inmiddels vanuit een centraal punt worden bestuurd, blijven beide organisaties hun dienstverlening als vanouds dicht bij de mensen in de wijken en dorpen organiseren.
Wij houden u de komende tijd via onze website op de hoogte van de ontwikkelingen. Wilt u meer weten over Stichting Welzijn Groesbeek, kijk dan op hun website www.welzijngroesbeek.nl

© 2010 STUW, Stichting Welzijn & Maatschappelijke Ondersteuning